Skip to Main Content

Sociale Wetenschappen - Onderzoeksvaardigheden - Gevorderd: Zoeken in andere databestanden

In deze training academische vaardigheden leer je je informatiebehoefte bepalen, bronnen te vinden en beoordelen en informatie te verwerken.

TaalSwitch

Literatuur vinden over mijn scriptieonderwerp

Doel

Bibliografische databases
Naast Google Scholar zijn er ook andere bibliografische databases die je kunt gebruiken om literatuur te vinden voor je werkstuk of onderzoek. Omdat iedere database zo zijn voor- en nadelen heeft, wordt aangeraden om in tenminste twee systemen naar literatuur te zoeken. De twee databases die we hier onder de loep nemen zijn:

 • Web of Science
 • IBSS: International Bibliography of the Social Sciences

Je leert wat de mogelijkheden zijn en de voor- en nadelen van de verschillende bestanden, zodat je zelf kunt kiezen welk bestand je in welke situatie gebruikt als je literatuur zoekt.

Literatuur in handen krijgen
Je hebt een interessant artikel gevonden maar het is niet digitaal beschikbaar?  Hoe krijg je het boek in handen waarnaar wordt verwezen in een artikel? Dan ga je zoeken in de catalogi van bibliotheken. 
LibSearch is het zoeksysteem van de universiteitsbibliotheek VU waarmee je ook het bezit van andere bibliotheken kunt doorzoeken.

Web of Science (WoS)

Wat is Web of Science (WoS)?

Web of Science, ook bekend als WoS, bestrijkt alle wetenschapsgebieden en bevat meerdere databases en internationale citatiebestanden.

Standaard zoek je in Web of Science Core collection, waar je uitsluitend publicaties vindt die aan hoge kwaliteitsstandaarden voldoen.

Web of Science is behalve een bibliografisch bestand ook een citatiebestand.

Wat is het verschil tussen een bibliografisch bestand en een citatiebestand?
Binnen Web of Science kun je vanuit een document ook doorlinken naar de referenties. Deze referenties (literatuurverwijzingen) kan je gebruiken om je onderzoeksliteratuur verder uit te breiden.

Bibliografisch bestand Citatiebestand
Geeft een beschrijving van documenten, zoals:
 • De bibliografische gegevens (o.a. de titel, auteur, bron)
 • Abstract.
 • Vermeldt de bronnen die een auteur heeft gebruikt (=referentielijst)
 • Vermeldt hoe vaak het document in een ander document is aangehaald (=citaties).

Hoe krijg ik toegang en zoek ik Web of Science?

Web of Science is een gelicentieerde database en is niet gratis toegankelijk. De UB heeft een abonnement op Web of Science en via LibSearch krijg je als student toegang tot Web of Science. Zoek op 'web of science' en klik op 'Nu bekijken'.


Hieronder zie je een screenshot van het openingsscherm van Web of Science. Klik op Help (rechts bovenin) voor meer informatie over het zoeken in Web of Science.

 

Wat zijn de beperkingen van Web of Science?

Web of Science is een van de grootste bestanden om peer reviewed tijdschriftartikelen op het spoor te komen. Behalve tijdschriftartikelen vind je ook boeken en conference proceedings (bijdragen of verslagen van conferenties en symposia). 
Maar:

 • In WoS vind je lang niet alle wetenschappelijke artikelen die gepubliceerd zijn. WoS hanteert strenge selectie criteria bij het opnemen van artikelen in de database. Niet meer dan 12% van alle artikelen die worden aangeboden, wordt opgenomen. 
 • Ben je op zoek naar boeken, dan kun je beter zoeken in LibSearch.
 • In WoS vind je vooral Engelstalige literatuur. Voor niet Engelstalige literatuur in de sociale wetenschappen, kun je zoeken in IBSS

Hoe zie ik in Web of Science of een artikel bij de UBVU aanwezig is?

Stel je bent op zoek naar het artikel: Commentary: new technologies, public relations, and democracy. Je typt deze titel in in het zoekscherm van Web of Science. Je krijgt dan onderstaand resultaat.Schermafbeelding van Web of Science

Je kunt klikken op 'Full Text from Publisher' en krijgt direct toegang tot het artikel. Maar let op! De UB heeft niet op alle tijdschriften een abonnement en oudere artikelen zijn soms alleen op papier beschikbaar. Wanneer je geen toegang krijgt, klik je op het rode logo van de e-Link VU linksonder de titel om te controleren op welke manieren dit artikel toegankelijk is. 

IBSS: International Bibliography of the Social Sciences

Wat is IBSS?

IBSS: International Bibliography of Social Sciences is een database waarin je uitsluitend referenties vind naar literatuur op het gebied van de Sociale Wetenschappen: antropologie, economie, politicologie en sociologie. Je vindt vooral referenties naar tijdschriftartikelen en boekbesprekingen. Ongeveer de helft van de artikelen heeft een abstract. Bijzonder aan IBSS is, dat er veel niet-Engelstalig materiaal te vinden is.

Hoe krijg ik toegang en zoek ik in IBSS?

IBSS is een gelicentieerde database en is niet gratis toegankelijk. De UB heeft een abonnement op IBSS en via LibSearch krijg je als student toegang tot de database. Zoek op 'ibss' en klik op 'Nu bekijken'.


 

Je kunt in IBSS op verschillende manieren zoeken:

 • basic search: ongestructureerd zoeken, met losse woorden
 • advanced search: je kunt verschillende booleaanse combinaties maken en zoeken in verschillende velden zoals: titel (van zowel document als publicatie), auteur, samenvatting, trefwoorden enz.
 • thesaurus: je kunt zoeken met een thesaurus.

Wat zijn de beperkingen van IBSS?

De International Bibliography of the Social Sciences moet je zien als een aanvullende database op andere databases zoals Web of Science en Scopus. In IBSS zoek je specifiek naar publicaties binnen het domein van de Sociale Wetenschappen. In IBSS vind je publicaties uit meer dan 100 landen met ook veel niet-Engeltalige materiaal. Wanneer je op zoek bent naar niet-Engelstalige publicaties, zoek dan op onderwerp of maak gebruik van de thesaurus. Wanneer je Engelstalige zoektermen gebruikt, kun je publicaties missen.

Hoe zie ik in IBSS of een artikel bij de UBVU aanwezig is?

Wanneer je in IBSS een referentie vindt die je wilt raadplegen, klik dan op 'Get full text' of 'Find a copy'. Wanneer je op 'Find a copy' klikt, opent zich een venster waar je kunt klikken op 'Check VU LibSearch for Availability'. Wanneer dit niet lukt, kun je proberen toegang te krijgen tot het artikel via Google Scholar.

Wat is LibSearch?

LibSearch is het wereldwijde zoeksysteem van de UBVU. Hierin kan je wereldwijd zoeken in de collecties van de aangesloten bibliotheken, je zoekactie beperken tot de Nederlandse bibliotheken of kiezen voor de UBVU collecties. Boeken, tijdschriften, artikelen, scripties, dissertaties, andere wetenschappelijke publicaties van VU-wetenschappers en de Beeldbank. Je kunt je zoekactie ook nog uitbreiden met specifieke databases.

Hoe zoek ik literatuur over een onderwerp in LibSearch?

In de videobox van deze module staat een filmpje waarin uitgelegd wordt hoe je in LibSearch kunt zoeken op onderwerp.

Overzicht

Elektronisch bestand Voordelen Nadelen
LibSearch
 • Open access-publicaties en boeken en tijdschriftartikelen die in het bezit zijn van de VU kunnen, indien digitaal, direct ingezien worden.
 • Gedrukte publicaties in het bezit van de VU kunnen direct geleend of gereserveerd worden.
 • Doorzoekt ook een aantal belangrijke bibliografische bestanden en presenteert direct het VU bezit.
 • De databases via LibSearch zijn globaal doorzoekbaar. Je kan ze apart benaderen om met hun eigen geavanceerde zoekmethoden beter te doorzoeken.
 • Papieren tijdschriften zijn niet op artikelniveau te doorzoeken.
Web of Science
 • Bestrijkt diverse wetenschapsgebieden.
 • Bevat veel verwijzingen naar artikelen en boekbesprekingen en in mindere mate naar hoofdstukken uit boeken onder redactie.
 • Vermeldt ook de bronnen die een auteur heeft gebruikt (referentielijst) en hoe vaak het document in een ander document is aangehaald. Je kunt doorlinken naar de referenties.
 • Het is een bibliografisch bestand (niet gekoppeld aan bezit) en daarom geschikt om op onderwerp te zoeken.
 • Je vindt geen boeken.
Vakspecifiek bestand
 • Je vindt een overzicht van publicaties op het betreffende vakgebied, ongeacht waar deze zich bevinden. Doorgaans zijn dit referenties naar, en vaak ook samenvattingen (abstracts) van tijdschriftartikelen, (hoofdstukken in) boeken, dissertaties, papers, boekbesprekingen e.d.
 • Een vakgebied staat zelden volledig op zichzelf. Documenten die meer interdisciplinair zijn, vind je niet altijd in een vakspecifiek bestand.
 • Niet alle gevonden publicaties zijn in Nederland aanwezig.

LibSearch, zoeken op onderwerp