Skip to main content

Steunpunt Leermaterialen en Auteursrecht

Onderwijs en auteursrecht

In het onderwijs worden ondersteunende middelen gebruikt zoals literatuur, afbeeldingen, video’s, podcasts en andere materialen. Op dit materiaal rust in veel gevallen auteursrecht. In deze handleiding wordt uitgelegd hoe auteursrechtelijk beschermd materiaal kan worden opgenomen in het onderwijs.

LibGuide en gebruik

Per bron wordt in deze LibGuide uitgelegd welke regels er gelden voor het gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal. Eerst wordt ingegaan op de kosteloze mogelijkheden. Daarna volgt een uitleg over betaald gebruik van onderwijsondersteunende middelen. We streven ernaar om deze kosten zo laag mogelijk te houden. Kosteloos gebruik wordt geprefereerd.

De VU en auteursrecht

De VU betaalt jaarlijks een bedrag voor gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal. Dit is vastgelegd in de zogenaamde Easy Access-regeling, een afspraak tussen VSNU (universiteiten) en Stichting PRO (uitgeverijen).

Alternatieven en Ondersteuning

Onder het menu-item Open Leermaterialen Gebruiken staan artikelen, video’s en ander materiaal welke je kosteloos kunt hergebruiken. Daarnaast biedt de UB hulp bij het ontwikkelen van andere mogelijkheden als open tekstboeken, podcasts, kennisclips en andere middelen. Wil je hierover meer informatie, maak dan een afspraak met ons via de knop: , onder Vraag en Advies, of stuur ons een mail.

Wat is jouw bron? 

Alle

Alle

Article

Artikel

Audio Video

Audio / Video

internet

Internet

Afbeeldingen

Afbeeldingen

Boeken

Boeken

Hoe wil je het gebruiken?

Alle

Alle

Canvas

Canvas

kopiëren

Kopiëren

Reader

Reader

College

College

undo

terug

undo

Terug

Kosteloos - Wat mag altijd?

 

Voor het overnemen van artikelen in Canvas zijn er veel mogelijkheden waarbij je het auteursrecht niet overtreedt en geen extra kosten maakt.

 • Verwijzen via link: Via een link verwijzen naar een artikel in een digitaal tijdschrift mag altijd. Hoe je dit kunt doen in Canvas lees je hier.
 • Open Access: Artikelen gepubliceerd onder een Creative Commons - licentie mag je altijd kosteloos hergebruiken, mits je je aan de voorwaarden van de specifieke licentie houdt. Je kunt dit soort Open Access artikelen o.a. vinden op NarcisKNAW en de Directory of Open Access Journals. Daarnaast is Unpaywall een handige plug-in voor Chrome- en Firefoxbrowsers. Daarmee kun je bij publicaties gelijk zien of deze ook ergens open gepubliceerd zijn.
 • Citeren: Een korte passage citeren mag altijd, zolang deze niet langer dan nodig is.
 

Betaalde overnames

Elk jaar betaalt de VU een voorschotbedrag voor overgenomen materiaal waar vooraf geen toestemming voor is aangevraagd. Dit bedrag is afhankelijk van de grootte en het aantal overnames van het jaar daarvoor. Gebruik daarom zoveel mogelijk de kosteloze opties die hierboven zijn beschreven of, wanneer dat niet lukt, houd de overname dan zo kort mogelijk (een korte overname kost minder dan een middellange). Op de pagina Achtergrondinformatie Auteursrecht lees je hier meer over.

Korte overname

 • Maximaal 8.000 woorden: Een korte overname vanuit een tijdschrift is maximaal 8.000 woorden uit eenzelfde uitgave.
 • Aantal woorden telt per vak: Het aantal woorden wordt geteld over het gehele vak. Dus neem je bijvoorbeeld twee keer in hetzelfde vak 5.000 woorden over uit hetzelfde tijdschrift, dan is dit geen korte overname meer.
 • Geen toestemming nodig: Voor een korte overname is geen toestemming vooraf nodig.

Middellange overname

 • 50 pagina’s: Bij een middellange overname mag je maximaal 50 pagina’s overnemen uit hetzelfde tijdschrift, mits dit niet meer dan 25% van het tijdschrift is. Een afbeelding telt hierbij als een halve pagina. Een middellange overname kost de VU wel meer dan een korte overname.
 • Aantal pagina’s telt per vak: Het aantal pagina's wordt, net als bij een korte overname, geteld over het gehele vak. 
 • Geen toestemming nodig: Voor een middellange overname is geen toestemming vooraf nodig.

Lange overname (50+ pagina’s)

Voor overnames langer dan 50 pagina's moet je expliciete toestemming hebben van de auteursrechthouder, waar vaak een vergoeding voor wordt gevraagd.

Overigens lezen studenten teksten van die lengte in digitale vorm zelden (goed) door. Wanneer je een lange overname van een bron wilt gebruiken, dan kan de UB ook onderzoeken of de bron (digitaal) beschikbaar is om te kunnen aanschaffen, om op die manier de studenten er toegang toe geven. Voor advies en ondersteuning rondom lange overnames kun je contact met ons opnemen.

Kosteloos - Wat mag altijd?

 

Voor het overnemen van artikelen in een reader zijn een aantal mogelijkheden waarbij je het auteursrecht niet overtreedt en geen extra kosten maakt.

 • Open Access: Artikelen gepubliceerd onder een Creative Commons - licentie mag je altijd kosteloos hergebruiken, mits je je aan de voorwaarden van die specifieke licentie houdt. Je kunt deze Open Access artikelen o.a. vinden op NarcisKNAW en de Directory of Open Access Journals. Daarnaast is Unpaywall een handige plug-in voor de Chrome- en Firefoxbrowsers. Daarmee kun je bij publicaties gelijk zien of deze ook ergens open gepubliceerd zijn.
 • Citeren: Een korte passage citeren mag altijd, zolang deze niet langer dan nodig is.
 

Betaalde overnames

 

Elk jaar betaalt de VU een voorschotbedrag voor overgenomen materiaal waar vooraf geen toestemming voor is aangevraagd. Dit bedrag is afhankelijk van de grootte en het aantal overnames van het jaar daarvoor. Gebruik daarom zoveel mogelijk de kosteloze opties die hierboven zijn beschreven of, wanneer dat niet lukt, houd de overname dan zo kort mogelijk (een korte overname kost minder dan een middellange). Op de pagina Achtergrondinformatie Auteursrecht lees je hier meer over.

Korte overname

 • Maximaal 8.000 woorden: Een korte overname vanuit een tijdschrift is maximaal 8.000 woorden uit eenzelfde uitgave.
 • Aantal woorden telt per vak: Het aantal woorden wordt geteld over het gehele vak. Dus neem je bijvoorbeeld twee keer in hetzelfde vak 5.000 woorden over uit hetzelfde tijdschrift, dan is dit geen korte overname meer.
 • Geen toestemming nodig: Voor een korte overname is geen toestemming vooraf nodig.

Middellange overname

 • 50 pagina’s: Bij een middellange overname mag je maximaal 50 pagina’s overnemen uit hetzelfde tijdschrift, mits dit niet meer dan 25% van het tijdschrift is. Een afbeelding telt hierbij als een halve pagina. Een middellange overname kost de VU wel meer dan een korte overname.
 • Aantal pagina’s telt per vak: Het aantal pagina's wordt, net als bij een korte overname, geteld over het gehele vak.
 • Geen toestemming nodig: Voor een middellange overname is geen toestemming vooraf nodig.

Lange overname (50+ pagina’s)

Voor overnames langer dan 50 pagina's moet je expliciete toestemming hebben van de auteursrechthouder, waar vaak een vergoeding voor wordt gevraagd.

Overigens lezen studenten teksten van die lengte in digitale vorm zelden (goed) door. Wanneer je een lange overname van een bron wilt gebruiken, dan kan de UB ook onderzoeken of de bron (digitaal) beschikbaar is om te kunnen aanschaffen, om op die manier de studenten er toegang toe geven. Voor advies en ondersteuning rondom lange overnames kun je contact met ons opnemen.

Kosteloos - Wat mag altijd?

 

Voor het kopiëren van artikelen zijn een aantal mogelijkheden waarbij je het auteursrecht niet overtreedt en geen extra kosten maakt.

 • Open Access: Artikelen gepubliceerd onder een Creative Commons - licentie mag je altijd kosteloos kopiëren en verspreiden, mits je je aan de voorwaarden van de specifieke licentie houdt. Je kunt deze Open Access artikelen o.a. vinden op NarcisKNAW en de Directory of Open Access Journals. Daarnaast is Unpaywall een handige plug-in voor de Chrome- en Firefoxbrowsers. Daarmee kun je bij publicaties gelijk zien of deze ook ergens open gepubliceerd zijn.
 • Citeren: Een korte passage citeren mag altijd, zolang deze niet langer dan nodig is.
 

Betaalde overnames

 

Elk jaar betaalt de VU een voorschotbedrag voor overgenomen materiaal waar vooraf geen toestemming voor is aangevraagd. Dit bedrag is afhankelijk van de grootte en het aantal overnames van het jaar daarvoor. Gebruik daarom zoveel mogelijk de kosteloze opties die hierboven zijn beschreven of, wanneer dat niet lukt, houd de overname dan zo kort mogelijk (een korte overname kost minder dan een middellange). Op de pagina Achtergrondinformatie Auteursrecht lees je hier meer over.

Korte overname

 • Maximaal 8.000 woorden: Een korte overname vanuit een tijdschrift is maximaal 8.000 woorden uit eenzelfde uitgave.
 • Aantal woorden telt per vak: Het aantal woorden wordt geteld over het gehele vak. Dus neem je bijvoorbeeld twee keer in hetzelfde vak 5.000 woorden over uit hetzelfde tijdschrift, dan is dit geen korte overname meer.
 • Geen toestemming nodig: Voor een korte overname is geen toestemming vooraf nodig.

Middellange overname

 • 50 pagina’s: Bij een middellange overname mag je maximaal 50 pagina’s overnemen uit hetzelfde tijdschrift, mits dit niet meer dan 25% van het tijdschrift is. Een afbeelding telt hierbij als een halve pagina. Een middellange overname kost de VU wel meer dan een korte overname.
 • Aantal pagina’s telt per vak: Het aantal pagina's wordt, net als bij een korte overname, geteld over het gehele vak.
 • Geen toestemming nodig: Voor een middellange overname is geen toestemming vooraf nodig.

Lange overname (50+ pagina’s)

Voor overnames langer dan 50 pagina's moet je expliciete toestemming hebben van de auteursrechthouder, waar vaak een vergoeding voor wordt gevraagd.

Overigens lezen studenten teksten van die lengte in digitale vorm zelden (goed) door. Wanneer je een lange overname van een bron wilt gebruiken, dan kan de UB ook onderzoeken of de bron (digitaal) beschikbaar is om te kunnen aanschaffen, om op die manier de studenten er toegang toe geven. Voor advies en ondersteuning rondom lange overnames kun je contact met ons opnemen.

Regels Artikel - College

 

Binnen het college heb je veel vrijheid voor wat betreft materiaal hergebruiken. Je kunt in je presentatie volledige teksten van artikelen of boeken tonen en ook video- en audiomateriaal afspelen, mits het aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • Het gebruik heeft een educatief doel en is onderdeel van het onderwijsprogramma;
 • Het wordt gebruikt in onderwijs zonder winstoogmerk (bij onderwijs voor VU-studenten is dit altijd het geval);
 • Het gebruik vindt plaats binnen de muren van de VU;
 • Je mag video's niet downloaden en afspelen, maar wel streamen (bijvoorbeeld op YouTube laten zien), tenzij ze gedeeld zijn met een Creative Commons - licentie.

LET OP!: Deze regels gelden alleen voor het gebruik van materiaal in het onderwijs. Zet je vervolgens de slides op bijvoorbeeld Canvas, dan gelden de regels voor gebruik van artikelen op Canvas en deze zijn strikter.

Let ook op: dat wanneer er opnames van het college worden gemaakt en deze later verspreid worden, er ook andere regels gelden.

Kosteloos - Wat mag altijd?

Er zijn twee manieren waarop je kosteloos audio en video kan overnemen op Canvas: Verwijzen via een link en Creative Commons - materiaal gebruiken.

 • Verwijzen via een link: Via een link verwijzen naar audio en video dat online staat mag altijd. Hiermee verwijs je slechts door, en herpubliceer je niets. Hieronder valt ook het embedden van bijvoorbeeld YouTube - videos. Daarnaast heeft de publieke omroep op Academia.nl veel audio- en videomateriaal staan waar je naar kunt verwijzen. Ook op Eyefilm.nl is veel materiaal beschikbaar.
 • Creative Commons: Naast linken mag je ook kosteloos audio- en videomateriaal hergebruiken dat via een Creative Commons - licentie is gedeeld, mits je je aan de voorwaarden van die specifieke licentie houdt. Je vindt bij Open Leermaterialen een lijst met locaties waar je dit soort audio- en videomateriaal kunt vinden.

 

Overig Hergebruik

Wil je audio of video in Canvas opnemen dat niet met een Creative Commons - licentie is gedeeld, en/of het is niet mogelijk om naar de content te verwijzen via een link, dan zal je toestemming moeten vragen bij de eigenaar. Er zijn op dit moment  binnen de Easy Access regeling met Stichting UvO geen afspraken gemaakt rondom het (her)gebruik van audio- en videomateriaal, dus is toestemming vragen noodzakelijk.

Regels Audio/Video - College

 

Binnen het college heb je veel vrijheid voor wat betreft materiaal hergebruiken. Je kunt in je presentatie films en ander video- en audiomateriaal afspelen, mits het aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • Het gebruik heeft een educatief doel en is onderdeel van het onderwijsprogramma;
 • Het wordt gebruikt in onderwijs zonder winstoogmerk (bij onderwijs voor VU-studenten is dit altijd het geval);
 • Het gebruik vindt plaats binnen de muren van de VU;
 • Je mag video's niet downloaden en afspelen, maar wel streamen (bijvoorbeeld op YouTube laten zien), tenzij deze gedeeld zijn met een Creative Commons - licentie.

LET OP!: Deze regels gelden alleen voor het gebruik van materiaal in het onderwijs. Zet je vervolgensde slides met video- en audiomateriaal inbegrepen op Canvas, dan gelden de regels voor gebruik van artikelen op Canvas en deze zijn strikter.

Let ook op: dat wanneer er opnames van het college worden gemaakt en deze later verspreid worden, er ook andere regels gelden.

Kosteloos - Wat mag altijd?

 

Voor het overnemen van informatie binnen Canvas zijn er veel mogelijkheden waarbij je het auteursrecht niet overtreedt en geen extra kosten maakt.

 • Verwijzen via link: Je mag altijd via een link verwijzen naar materiaal dat online staat zonder problemen of extra kosten. Omdat de bron al op internet staat is dit vaak ook de makkelijkste optie. Hoe je dit kunt doen in Canvas lees je hier
 • Creative Commons: Wanneer iets onder een Creative Commons - licentie is gedeeld mag je dit ook uploaden naar Canvas, mits je je daarbij aan de voorwaarden van die specifieke licentie houdt. 
 • Citeren: Een korte passage citeren mag altijd, zolang deze niet langer dan nodig is. Zet wel de link naar de oorspronkelijke bron erbij.
 

Geen Easy Access Regeling

 

Er staan er in de Easy Access regeling met Stichting UvO geen afspraken over onlinebronnen zoals websites. Dit betekent dat je altijd toestemming nodig hebt om materiaal van websites te herpubliceren.

Natuurlijk kun je wel altijd naar dit materiaal verwijzen via een link en mag je het materiaal overnemen wanneer het via een Creative Commons - licentie gedeeld is.

Linken via QRcode

 

Een makkelijke manier om internetbronnen in de reader op te nemen is door een QR-Code toe te voegen. Studenten kunnen de QR-Code makkelijk scannen met hun telefoon of tablet en zo de bron vinden. Online kun je meerdere QR-Code - generators vinden.

Wel is het handig onder de QRCode nog een verkorte link te zetten, want niet iedereen kan QR-codes scannen (Deze kun je o.a. maken met TinyURL of Bitly.com).

 

Geen Easy Access regeling

 

Er staan in de Easy Access regeling met Stichting UvO geen afspraken over onlinebronnen zoals websites. Dit betekent dat je altijd toestemming nodig hebt om materiaal van websites te herpubliceren.

Natuurlijk kun je wel altijd naar dit materiaal verwijzen via een link en mag je het materiaal overnemen wanneer het via een Creative Commons - licentie gedeeld is.

Regels Internet - College

 

Het tonen van websites in het onderwijs kan zonder problemen. Omdat je het niet opnieuw publiceert maar alleen laat zien zit je sowieso goed.

Wil je dat studenten via de slides  ook de bron kunnen vinden, dan kun je de link opnemen in de slides, eventueel verkort via TinyURL of Bitly.com. Niet elke link kan ingekort worden. Dit wordt pas duidelijk wanneer je het probeert.

Let ook op: dat wanneer er opnames van het college worden gemaakt en deze later verspreid worden, de regels van de publicatielocatie zullen gelden. Dan ben je immers wel materiaal opnieuw aan het publiceren (zij het nu in video vorm). Het opgenomen college wordt hiermee een nieuwe publicatie. Alles wat eerst gewoon getoond kon worden in het college, is nu gebundeld en wordt voor hergebruik aangeboden. Materiaal wat eerst zonder problemen getoond kon worden, kan middels deze vorm van (her)publiceren opeens onder het auteursrecht vallen.

Internet - Kopiëren: Toestemming vragen

 

Bij het maken van kopieën van web-bronnen heb je eigenlijk altijd toestemming nodig, tenzij de online bron geplaatst is onder een Creative Commons - licentie. Dan mag je het materiaal wel gewoon overnemen, mits je je aan de voorwaarden van de specifieke licentie houdt (minimaal de bron vermelden).

Een makkelijke manier om internetbronnen in je kopieën op te nemen is om een QR-Code toe te voegen. Studenten kunnen de OR-Code makkelijk scannen met hun telefoon of tablet en zo de bron vinden. Online kun je meerdere QR-Code - generators vinden.

Wel is het handig onder de QR-Code nog een verkorte link te zetten, want niet iedereen kan QR-codes scannen. (Deze kun je o.a. maken met TinyURL of Bitly.com).

Kosteloos - Wat mag altijd?

 

Voor het overnemen van afbeeldingen in Canvas zijn er veel mogelijkheden waarbij je het auteursrecht niet overtreedt en geen extra kosten maakt.

 • Embedden van Afbeeldingen: In plaats van een online afbeelding te downloaden en daarna naar Canvas te uploaden, kun je deze ook embedden. Dit doe je door de link van een afbeelding op te zoeken en deze in Canvas te plaatsen. Waneer het mogelijk is deze te embedden, dan verschijnt de afbeelding in zijn geheel in Canvas.

  Dit is niet hetzelfde als de afbeelding opnieuw binnen Canvas publiceren, maar het is alsof je de afbeelding omlijst. Je verwijst nog steeds naar de afbeelding op de oorspronkelijke locatie (en dus is het kosteloos), maar voor de gebruiker ziet het eruit alsof de afbeelding gewoon in Canvas staat.
 • Open Content: Afbeeldingen die zijn gepubliceerd onder een Creative Commons - licentie mag je altijd hergebruiken en ook uploaden naar Canvas, mits je je aan de voorwaarden van die specifieke licentie houdt.

Er zijn online heel veel afbeeldingen te vinden die open gedeeld worden. Europeana heeft een grote database voor open historische kunst en foto's. Ook via de Creative Commons - website kun je zoeken naar open afbeeldingen op o.a. Pixabay en (geïntegreerd in Canvas) Flickr.

 

Betaalde overnames

 

Elk jaar betaalt de VU een voorschotbedrag voor overgenomen materiaal waar vooraf geen toestemming voor is aangevraagd. Dit bedrag is afhankelijk van de grootte en het aantal overnames van het jaar daarvoor. Gebruik daarom zoveel mogelijk de kosteloze opties die hierboven zijn beschreven of, wanneer dat niet lukt, houd de overname dan zo kort mogelijk (een korte overname kost minder dan een middellange). Op de pagina Achtergrondinformatie Auteursrecht lees je hier meer over.

Korte overname

 • Maximaal 25 afbeeldingen: Wanneer je maximaal 25 afbeeldingen uit hetzelfde auteursrechtelijke beschermde werk overneemt in je vak, telt dit als een korte overname.
 • Aantal afbeeldingen telt per vak: Het aantal afbeeldingen wordt geteld over het gehele vak. Dus neem je bijvoorbeeld twee keer in hetzelfde vak 15 afbeeldingen woorden over uit dezelfde bron, dan is dit geen korte overname meer.
 • Geen toestemming nodig: Voor een korte overname is geen toestemming vooraf nodig.

Middellange overname

 • Maximaal 100 afbeeldingen: Een middellange overname is maximaal 50 pagina's, waarbij dit niet meer dan 25% van het totale werk mag zijn. Hierbij telt elke afbeelding als een halve pagina. Gebruik je dus alleen afbeeldingen uit een bron en niets anders, dan telt maximaal 100 afbeeldingen als een middellange overname.
 • Telt samen met tekst: Neem je echter ook tekst over uit dezelfde bron dan moet je het aantal pagina's en het aantal afbeeldingen bij elkaar optellen om te kijken of je nog steeds op een middellange overname zit.
 • Geen toestemming nodig: Voor een middellange overname is geen toestemming vooraf nodig.

Langere overname (100+ afbeeldingen)

Voor overnames langer dan 100 afbeeldingen moet je expliciete toestemming hebben van de auteursrechthouder, waar vaak een vergoeding voor wordt gevraagd.

Wanneer je een lange overname van een bron wilt gebruiken, dan kan de UB ook onderzoeken of de bron (digitaal) beschikbaar is om te kunnen aanschaffen, om op die manier de studenten er toegang toe geven. Voor advies en ondersteuning rondom lange overnames kun je contact met ons opnemen.

 

Kosteloos - Wat mag altijd?

 

Voor het overnemen van afbeeldingen in een reader is er één mogelijkheid waarbij je het auteursrecht niet overtreedt en geen extra kosten maakt.

 • Open Content: Afbeeldingen die zijn gepubliceerd onder een Creative Commons - licentie mag je altijd hergebruiken, mits je je aan de voorwaarden van die specifieke licentie houdt. Europeana heeft een grote database voor open historische kunst en foto's. Ook via de Creative Commons website kun je zoeken naar open afbeeldingen o.a. bij Pixabay en (geïntegreerd in Canvas) Flickr.
 

Betaalde overnames

 

Elk jaar betaalt de VU een voorschotbedrag voor overgenomen materiaal waar vooraf geen toestemming voor is aangevraagd. Dit bedrag is afhankelijk van de grootte en het aantal overnames van het jaar daarvoor. Gebruik daarom zoveel mogelijk de kosteloze opties die hierboven zijn beschreven of, wanneer dat niet lukt, houd de overname dan zo kort mogelijk (een korte overname kost minder dan een middellange). Op de pagina Achtergrondinformatie Auteursrecht lees je hier meer over.

Korte overname

 • Maximaal 25 afbeeldingen: Wanneer je maximaal 25 afbeeldingen uit hetzelfde auteursrechtelijke beschermde werk overneemt in je vak, telt dit als een korte overname.
 • Aantal afbeeldingen telt per vak: Het aantal afbeeldingen wordt geteld over het gehele vak. Dus neem je bijvoorbeeld twee keer in hetzelfde vak 15 afbeeldingen woorden over uit dezelfde bron, dan is dit geen korte overname meer.
 • Geen toestemming nodig: Voor een korte overname is geen toestemming vooraf nodig.

Middellange overname

 • Maximaal 100 afbeeldingen: Een middellange overname is maximaal 50 pagina's, waarbij dit niet meer dan 25% van het totale werk mag zijn. Hierbij telt elke afbeelding als een halve pagina. Gebruik je dus alleen afbeeldingen uit een bron en niets anders, dan telt maximaal 100 afbeeldingen als een middellange overname.
 • Telt samen met tekst: Neem je echter ook tekst over uit dezelfde bron dan moet je het aantal pagina's en het aantal afbeeldingen bij elkaar optellen om te kijken of je nog steeds op een middellange overname zit. Voorbeeld: 30 afbeeldingen plus 35 tekstpagina's = een middellange overname.
 • Geen toestemming nodig: Voor een middellange overname is geen toestemming vooraf nodig.

Langere overname (100+ afbeeldingen)

Voor overnames langer dan 100 afbeeldingen moet je expliciete toestemming hebben van de auteursrechthouder, waar vaak een vergoeding voor wordt gevraagd.

Wanneer je een lange overname van een bron wilt gebruiken, dan kan de UB ook onderzoeken of de bron (digitaal) beschikbaar is om te kunnen aanschaffen, om op die manier de studenten er toegang toe geven. Voor advies en ondersteuning rondom lange overnames kun je contact met ons opnemen.

Afbeeldingen in College

 

Binnen het college heb je veel vrijheid voor wat betreft materiaal hergebruiken. Je kunt in je presentatie onbeperkt afbeeldingen uit artikelen of boeken tonen en ook video- en audiomateriaal afspelen, mits het aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • Het gebruik heeft een educatief doel en is onderdeel van het onderwijsprogramma;
 • Het wordt gebruikt in onderwijs zonder winstoogmerk (bij onderwijs voor VU-studenten is dit altijd het geval);
 • Er een auteursrechtelijke verwijzing is;
 • Het gebruik vindt plaats binnen de muren van de VU

LET OP!: Deze regels gelden alleen voor het gebruik van materiaal in het onderwijs. Zet je vervolgens de slides op bijvoorbeeld Canvas, dan gelden de regels voor gebruik van afbeeldingen op Canvas.

Let ook op: dat wanneer er opnames van het college worden gemaakt en deze later verspreid worden, er ook andere regels opgaan.

Kosteloos - Wat mag altijd?

 

Bij het kopiëren van afbeeldingen is er één mogelijkheid waarbij je het auteursrecht niet overtreedt en geen extra kosten maakt.

 • Open Content: Afbeeldingen die zijn gepubliceerd onder een Creative Commons - licentie mag je altijd hergebruiken, mits je je aan de voorwaarden van die specifieke licentie houdt (minimaal de bron vermelden). Er zijn online heel veel afbeeldingen te vinden die open gedeeld worden. Europeana is een goede open bron voor historische kunst en foto's. Ook via de Creative Commons - website kun je zoeken naar open afbeeldingen op o.a. Pixabay en (geïntegreerd in Canvas) Flickr.
 

Betaalde overnames

 

Elk jaar betaalt de VU een voorschotbedrag voor overgenomen materiaal waar vooraf geen toestemming voor is aangevraagd. Dit bedrag is afhankelijk van de grootte en het aantal overnames van het jaar daarvoor. Gebruik daarom zoveel mogelijk de kosteloze opties die hierboven zijn beschreven of, wanneer dat niet lukt, houd de overname dan zo kort mogelijk (een korte overname kost minder dan een middellange). Op de pagina Achtergrondinformatie Auteursrecht lees je hier meer over.

Korte overname

 • Maximaal 25 afbeeldingen: Wanneer je maximaal 25 afbeeldingen uit hetzelfde auteursrechtelijke beschermde werk overneemt in je vak, telt dit als een korte overname.
 • Aantal afbeeldingen telt per vak: Het aantal afbeeldingen wordt geteld over het gehele vak. Dus neem je bijvoorbeeld twee keer in hetzelfde vak 15 afbeeldingen woorden over uit dezelfde bron, dan is dit geen korte overname meer.
 • Geen toestemming nodig: Voor een korte overname is geen toestemming vooraf nodig.

Middellange overname

 • Maximaal 100 afbeeldingen: Een middellange overname is maximaal 50 pagina's, waarbij dit niet meer dan 25% van het totale werk mag zijn. Hierbij telt elke afbeelding als een halve pagina. Gebruik je dus alleen afbeeldingen uit een bron en niets anders, dan telt maximaal 100 afbeeldingen als een middellange overname.
 • Telt samen met tekst: Neem je echter ook tekst over uit dezelfde bron dan moet je het aantal pagina's en het aantal afbeeldingen bij elkaar optellen om te kijken of je nog steeds op een middellange overname zit.
 • Geen toestemming nodig: Voor een middellange overname is geen toestemming vooraf nodig.

Langere overname (100+ afbeeldingen)

Voor overnames langer dan 100 afbeeldingen moet je expliciete toestemming hebben van de auteursrechthouder, waar vaak een vergoeding voor wordt gevraagd.

Wanneer je een lange overname van een bron wilt gebruiken, dan kan de UB ook onderzoeken of de bron (digitaal) beschikbaar is om te kunnen aanschaffen, om op die manier de studenten er toegang toe geven. Voor advies en ondersteuning rondom lange overnames kun je contact met ons opnemen.

Kosteloos - Wat mag altijd?

 

Voor het overnemen van tekst uit boeken in Canvas zijn er veel mogelijkheden waarbij je het auteursrecht niet overtreedt en geen extra kosten maakt.

 • Verwijzen via link: Sommige uitgevers hebben (delen van) hun boeken online staan waar iedereen deze kan lezen. Ook op Google Books staan soms delen van een boek in preview beschikbaar.Omdat je niet herpubliceert maar alleen doorverwijst zijn hier geen kosten aan verbonden.
 • Open Textbooks: Online komen er steeds meer open textbooks beschikbaar. Dit zijn tekstboeken die gratis te downloaden zijn en waar je materiaal zonder problemen uit mag hergebruiken, mits je je aan de specifieke licentie houdt.

  Goede bronnen voor open textbooks zijn o.a. Openstax, Suny Textbooks, MERLOT & Cool4ed. Uiteraard kun je ook via een link verwijzen naar dit soort tekstboeken wanneer er geen downloadoptie is.
 • Citeren: Een korte passage citeren mag altijd, zolang deze niet langer dan nodig is.
 

Betaalde overnames

 

Elk jaar betaalt de VU een voorschotbedrag voor overgenomen materiaal waar vooraf geen toestemming voor is aangevraagd. Dit bedrag is afhankelijk van de grootte en het aantal overnames van het jaar daarvoor. Gebruik daarom zoveel mogelijk de kosteloze opties die hierboven zijn beschreven of, wanneer dat niet lukt, houd de overname dan zo kort mogelijk (een korte overname kost minder dan een middellange). Op de pagina Achtergrondinformatie Auteursrecht lees je hier meer over.

Korte overname

 • Maximaal 10.000 woorden: Een korte overname vanuit een boek is maximaal 10.000 woorden uit hetzelfde boek. Dit mag maximaal een derde van het totale boek zijn (gebaseerd op het aantal pagina's).
 • Aantal woorden telt per vak: Het aantal woorden wordt geteld over het gehele vak. Dus wanneer je bijvoorbeeld twee keer in hetzelfde vak uit hetzelfde boek 6.000 woorden overneemt is dat geen korte overname meer.
 • Geen toestemming nodig: Voor een korte overname is geen toestemming vooraf nodig.

Middellange overname

 • 50 pagina’s: Bij een middellange overname mag je maximaal 50 pagina’s overnemen uit een boek met een maximum van 25% van dat boek. Een afbeelding telt hierbij als een halve pagina. Een middellange overname kost de VU wel meer dan een korte overname.
 • Aantal pagina’s telt per vak: Het aantal pagina's wordt, net als bij een korte overname, geteld over het gehele vak.
 • Geen toestemming nodig: Voor een middellange overname is geen toestemming vooraf nodig.

Lange overname (50+ pagina’s)

Voor overnames langer dan 50 pagina's moet je expliciete toestemming hebben van de auteursrechthouder, waar vaak een vergoeding voor wordt gevraagd.

Overigens lezen studenten teksten van die lengte in digitale vorm zelden (goed) door. Wanneer je een lange overname van een bron wilt gebruiken, dan kan de UB ook onderzoeken of de bron (digitaal) beschikbaar is om te kunnen aanschaffen, om op die manier de studenten er toegang toe geven. Voor advies en ondersteuning rond lange overnames kun je contact met ons opnemen.

Kosteloos - Wat mag altijd?

 

Voor het overnemen van boekteksten in je reader zijn een aantal mogelijkheden waarbij je het auteursrecht niet overtreedt en geen extra kosten maakt.

 • Open Textbooks: Online komen er steeds meer open textbooks beschikbaar. Dit zijn tekstboeken die gratis te downloaden zijn en waar je materiaal zonder kosten uit mag hergebruiken, mits je je aan de Creative Commons specifieke licentie houdt. Goede bronnen om naar dit soort open textbooks te zoeken zijn o.a. OpenstaxSuny Textbooks, MERLOT & Cool4ed. Uiteraard kun je ook via een link verwijzen naar dit soort tekstboeken.
 • Citeren: Een korte passage citeren mag altijd, zolang deze niet langer dan nodig is.
 

Betaalde overnames

 

Elk jaar betaalt de VU een voorschotbedrag voor overgenomen materiaal waar vooraf geen toestemming voor is aangevraagd. Dit bedrag is afhankelijk van de grootte en het aantal overnames van het jaar daarvoor. Gebruik daarom zoveel mogelijk de kosteloze opties die hierboven zijn beschreven of, wanneer dat niet lukt, houd de overname dan zo kort mogelijk (een korte overname kost minder dan een middellange). Op de pagina Achtergrondinformatie Auteursrecht lees je hier meer over.

Korte overname

 • Maximaal 10.000 woorden: Een korte overname vanuit een boek is maximaal 10.000 woorden uit hetzelfde boek. Dit mag maximaal een derde van het totale boek zijn (gebaseerd op het aantal pagina's).
 • Aantal woorden telt per vak: Het aantal woorden wordt geteld over het gehele vak. Dus wanneer je bijvoorbeeld twee keer in hetzelfde vak uit hetzelfde boek 6.000 woorden overneemt is dat geen korte overname meer.
 • Geen toestemming nodig: Voor een korte overname is geen toestemming vooraf nodig.

Middellange overname

 • 50 pagina’s: Bij een middellange overname mag je maximaal 50 pagina’s overnemen uit een boek met een maximum van 25% van dat boek. Een afbeelding telt hierbij als een halve pagina. Een middellange overname kost de VU wel meer dan een korte overname.
 • Aantal pagina’s telt per vak: Het aantal pagina's wordt, net als bij een korte overname, geteld over het gehele vak.
 • Geen toestemming nodig: Voor een middellange overname is geen toestemming vooraf nodig.

Lange overname (50+ pagina’s)

Voor overnames langer dan 50 pagina's moet je expliciete toestemming hebben van de auteursrechthouder, waar vaak een vergoeding voor wordt gevraagd.

Overigens lezen studenten teksten van die lengte in digitale vorm zelden (goed) door. Wanneer je een lange overname van een bron wilt gebruiken, dan kan de UB ook onderzoeken of de bron (digitaal) beschikbaar is om te kunnen aanschaffen, om op die manier de studenten er toegang toe geven. Voor advies en ondersteuning rondom lange overnames kun je contact met ons opnemen.

Boeken in College

 

Binnen het college heb je veel vrijheid voor wat betreft materiaal hergebruiken. Je kunt in je presentatie volledige teksten van boeken tonen en ook video- en audiomateriaal afspelen, mits het aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • Het gebruik heeft een educatief doel en is onderdeel van het onderwijsprogramma;
 • Het wordt gebruikt in onderwijs zonder winstoogmerk (bij onderwijs voor VU-studenten is dit altijd het geval);
 • Het gebruik vindt plaats binnen de muren van de VU;
 • Je mag materiaal zoals een video niet downloaden en afspelen, maar wel streamen (bijvoorbeeld op YouTube laten zien).

LET OP!: Deze regels gelden alleen voor het gebruik van materiaal in het onderwijs. Zet je vervolgens de slides op  Canvas, dan gelden de regels voor gebruik van boeken op Canvas.

Let ook op: dat wanneer er opnames van het college worden gemaakt en deze later verspreid worden, er ook andere regels opgaan.

Kosteloos - Wat mag altijd?

 

Voor het kopiëren van tekst uit boeken zijn er twee mogelijkheden waarbij je het auteursrecht niet overtreedt en geen extra kosten maakt.

 • Open Textbooks: Online komen er steeds meer open textbooks beschikbaar. Dit zijn tekstboeken die gratis te downloaden zijn en waar je materiaal zonder problemen uit mag hergebruiken (mits je goed refereert en je aan eventueel aanvullende voorwaarden houdt). Goede bronnen om naar dit soort open tekstboeken te zoeken zijn o.a. OpenstaxSuny Textbooks, MERLOT & Cool4ed. Uiteraard kun je ook via een link verwijzen naar dit soort tekstboeken.
 • Citeren: Een korte passage citeren mag altijd, zolang deze niet langer dan nodig is.
 

Betaalde overnames

 

Elk jaar betaalt de VU een voorschotbedrag voor overgenomen materiaal waar vooraf geen toestemming voor is aangevraagd. Dit bedrag is afhankelijk van van de grootte en het aantal overnames van het jaar daarvoor. Gebruik daarom zoveel mogelijk de kosteloze opties die hierboven zijn beschreven of, wanneer dat niet lukt, houde de overname dan zo kort mogelijk (een korte overname kost minder dan een middellange). Op de pagina Achtergrondinformatie Auteursrecht lees je hier meer over.

Korte overname

 • Maximaal 10.000 woorden: Een korte overname vanuit een boek is maximaal 10.000 woorden uit hetzelfde boek. Dit mag maximaal een derde van het totale boek zijn (gebaseerd op het aantal pagina's).
 • Aantal woorden telt per vak: Het aantal woorden wordt geteld over het gehele vak. Dus wanneer je bijvoorbeeld twee keer in hetzelfde vak uit hetzelfde boek 6.000 woorden overneemt is dat geen korte overname meer.
 • Geen toestemming nodig: Voor een korte overname is geen toestemming vooraf nodig.

Middellange overname

 • 50 pagina’s: Bij een middellange overname mag je maximaal 50 pagina’s overnemen uit een boek met een maximum van 25% van dat boek. Een afbeelding telt hierbij als een halve pagina. Een middellange overname kost de VU wel meer dan een korte overname.
 • Aantal pagina’s telt per vak: Het aantal pagina's wordt, net als bij een korte overname, geteld over het gehele vak.
 • Geen toestemming nodig: Voor een middellange overname is geen toestemming vooraf nodig.

Lange overname (50+ pagina’s)

Voor overnames langer dan 50 pagina's moet je expliciete toestemming hebben van de auteursrechthouder, waar vaak een vergoeding voor wordt gevraagd.

Overigens lezen studenten teksten van die lengte in digitale vorm zelden (goed) door. Wanneer je een lange overname van een bron wilt gebruiken, dan kan de UB ook kijken of we de bron (digitaal) beschikbaar is om te kunnen aanschaffen, om op die manier de studenten er toegang toe geven. Voor advies en ondersteuning rondom lange overnames kun je contact met ons opnemen.