Skip to Main Content

Steunpunt Leermaterialen en Auteursrecht

Auteursrecht

"Het auteursrecht is het uitsluitend recht van de maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, of van diens rechtverkrijgenden, om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen, behoudens de beperkingen, bij de wet gesteld." (Artikel 1 Auteurswet)

Wanneer iemand iets nieuws en origineels maakt, dan heeft die persoon automatisch het auteursrecht op dit werk. Een werk kan van alles zijn: een tekst, een afbeelding, een video, een voorstelling, etc. De houder van het auteursrecht heeft daarbij twee rechten die belangrijk zijn voor hergebruik in het onderwijs.

  • Allereerst heeft de houder van het auteursrecht als enige het recht het werk openbaar te maken.
  • Ten tweede heeft de houder van het auteursrecht als enige het recht het werk te verveelvoudigen.

Vooral dat laatste recht is belangrijk. Wanneer je bijvoorbeeld een PDF upload naar Canvas, dan verveelvoudig je daarmee het werk. Je maakt het immers voor een nieuw publiek beschikbaar. Zelfs wanneer het materiaal ergens openbaar beschikbaar is, wordt het op Canvas plaatsen van de PDF gezien als verveelvoudigen. Alleen wanneer iemand expliciet toestemming heeft gegeven (zoals via een Creative Commons - licentie) kun je het herpubliceren zonder dat je het auteursrecht schendt.

Daarnaast mag je altijd linken naar publicaties die op internet beschikbaar zijn (inclusief artikelen waarvoor de UB een licentie heeft). Door te linken verveelvoudig je het werk niet, maar verwijs je mensen alleen door naar de oorspronkelijke bron.

Voor nog uitgebreidere informatie over het auteursrecht kun je terecht op:

Afspraken Stichting UvO

Wanneer het niet mogelijk is op een kosteloze manier materiaal in je onderwijs op te nemen, dan kun je gebruik maken van de Easy Access-regeling van Stichting UvO.

Houd in gedachten dat de VU voor dit soort overnames altijd betaalt.

De Nederlandse universiteiten hebben vanuit de VSNU (Vereniging van Universiteiten) in 2017 met Stichting UvO (Stichting Uitgeversorganisatie voor Onderwijslicenties) afgesproken het aantal overnames jaarlijks met 5% omlaag te brengen. Hieronder vallen zowel overnames binnen de Easy Access Regeling als ook de overnames daarbuiten. Deze reductie was nodig omdat de universiteiten in voorgaande jaren meer overnames hadden gemaakt dan waarvoor betaald werd. Wordt deze vermindering niet gehaald, dan moeten de universiteiten alsnog een naheffing betalen.

We vragen je daarom zoveel mogelijk materiaal op een kosteloze manier over te nemen of bij een overname binnen de Easy Access Regeling deze zo kort mogelijk te houden.

Zie de Easy Acces regeling als het persoonlijke contract met de gas- & lichtleverancier voor een woning. Iedere periode wordt een voorschot betaald voor het waarschijnlijke gebruik. Aan het einde van de contractlooptijd wordt berekend of dit voorschot voldoende is geweest, en wordt er afgerekend naar daadwerkelijk feitelijk gebruik. De VU streeft middels het aanbieden van alternatieven ernaar om het feitelijk gebruik te verminderen, neem voor advies en ondersteuning met betrekking tot eventuele alternatieven contact met ons op.