Skip to Main Content

Steunpunt Leermaterialen en Auteursrecht

Boeken

Kosteloos - Wat mag altijd?

Voor het overnemen van tekst uit boeken in Canvas zijn er veel mogelijkheden waarbij je het auteursrecht niet overtreedt en geen extra kosten maakt.

 • Verwijzen via link: Sommige uitgevers hebben (delen van) hun boeken online staan waar iedereen deze kan lezen. Ook op Google Books staan soms delen van een boek in preview beschikbaar. Omdat je niet herpubliceert maar alleen doorverwijst zijn hier geen kosten aan verbonden.
 • Open Textbooks: Online komen er steeds meer open textbooks beschikbaar. Dit zijn tekstboeken die gratis te downloaden zijn en waar je materiaal zonder problemen uit mag hergebruiken, mits je je aan de specifieke licentie houdt.Goede bronnen voor open textbooks zijn o.a. Openstax, Suny Textbooks & MERLOT. Uiteraard kun je ook via een link verwijzen naar dit soort tekstboeken wanneer er geen downloadoptie is.
 • Citeren: Een korte passage citeren mag altijd, zolang deze niet langer dan nodig is.

Betaalde overnames

Elk jaar betaalt de VU een voorschotbedrag voor overgenomen materiaal waar vooraf geen toestemming voor is aangevraagd. Dit bedrag is afhankelijk van de grootte en het aantal overnames van het jaar daarvoor. Gebruik daarom zoveel mogelijk de kosteloze opties die hierboven zijn beschreven of, wanneer dat niet lukt, houd de overname dan zo kort mogelijk (een korte overname kost minder dan een middellange). Zo houdt de VU meer geld over voor andere onderwijszaken. Op de pagina Achtergrondinformatie Auteursrecht lees je hier meer over.

Korte overname

 • tot 25 pagina's: Een korte overname vanuit een tijdschrift is maximaal 25 pagina's uit eenzelfde uitgave.
 • Aantal pagina's telt per vak: Het aantal pagina's wordt geteld over het gehele vak. Dus neem je bijvoorbeeld twee keer in hetzelfde vak 15 pagina's over uit hetzelfde tijdschrift, dan is dit geen korte overname meer.
 • Geen toestemming nodig: Voor een korte overname is geen toestemming vooraf nodig.

Middellange overname

 • 26 tot 40 pagina’s: Bij een middellange overname mag je maximaal 40 pagina’s overnemen uit hetzelfde tijdschrift, mits dit niet meer dan 20% van het tijdschrift is.  Een middellange overname kost de VU wel meer dan een korte overname.
 • Aantal pagina’s telt per vak: Het aantal pagina's wordt, net als bij een korte overname, geteld over het gehele vak.
 • Geen toestemming nodig: Voor een middellange overname is geen toestemming vooraf nodig.

 

Lange overname (vanaf 41 pagina's)

Voor overnames langer dan 41 pagina's moet je expliciete toestemming hebben van de auteursrechthouder, waar vaak een vergoeding voor wordt gevraagd.

Overigens lezen studenten teksten van die lengte in digitale vorm zelden (goed) door. Wanneer je een lange overname van een bron wilt gebruiken, dan kan de UB ook onderzoeken of de bron (digitaal) beschikbaar is om te kunnen aanschaffen, om op die manier de studenten er toegang toe te geven. Voor advies en ondersteuning rondom lange overnames kun je contact met ons opnemen.

Kosteloos - Wat mag altijd?

Voor het kopiëren van tekst uit boeken zijn er twee mogelijkheden waarbij je het auteursrecht niet overtreedt en geen extra kosten maakt.

 • Open Textbooks: Online komen er steeds meer open textbooks beschikbaar. Dit zijn tekstboeken die gratis te downloaden zijn en waar je materiaal zonder problemen uit mag hergebruiken (mits je goed refereert en je aan eventueel aanvullende voorwaarden houdt). Goede bronnen om naar dit open textbooks te zoeken zijn o.a. Openstax, Suny Textbooks, MERLOT & Cool4ed. Uiteraard kun je ook via een link verwijzen naar dit soort tekstboeken.
 • Citeren: Een korte passage citeren mag altijd, zolang deze niet langer dan nodig is.

Betaalde overnames

Elk jaar betaalt de VU een voorschotbedrag voor overgenomen materiaal waar vooraf geen toestemming voor is aangevraagd. Dit bedrag is afhankelijk van de grootte en het aantal overnames van het jaar daarvoor. Gebruik daarom zoveel mogelijk de kosteloze opties die hierboven zijn beschreven of, wanneer dat niet lukt, houd de overname dan zo kort mogelijk (een korte overname kost minder dan een middellange). Zo houdt de VU meer geld over voor andere onderwijszaken. Op de pagina Achtergrondinformatie Auteursrecht lees je hier meer over.

Korte overname

 • tot 25 pagina's: Een korte overname vanuit een tijdschrift is maximaal 25 pagina's uit eenzelfde uitgave.
 • Aantal pagina's telt per vak: Het aantal pagina's wordt geteld over het gehele vak. Dus neem je bijvoorbeeld twee keer in hetzelfde vak 15 pagina's over uit hetzelfde tijdschrift, dan is dit geen korte overname meer.
 • Geen toestemming nodig: Voor een korte overname is geen toestemming vooraf nodig.

Middellange overname

 • 26 tot 40 pagina’s: Bij een middellange overname mag je maximaal 40 pagina’s overnemen uit hetzelfde tijdschrift, mits dit niet meer dan 20% van het tijdschrift is.  Een middellange overname kost de VU wel meer dan een korte overname.
 • Aantal pagina’s telt per vak: Het aantal pagina's wordt, net als bij een korte overname, geteld over het gehele vak.
 • Geen toestemming nodig: Voor een middellange overname is geen toestemming vooraf nodig.

 

Lange overname (vanaf 41 pagina's)

Voor overnames langer dan 41 pagina's moet je expliciete toestemming hebben van de auteursrechthouder, waar vaak een vergoeding voor wordt gevraagd.

Overigens lezen studenten teksten van die lengte in digitale vorm zelden (goed) door. Wanneer je een lange overname van een bron wilt gebruiken, dan kan de UB ook onderzoeken of de bron (digitaal) beschikbaar is om te kunnen aanschaffen, om op die manier de studenten er toegang toe te geven. Voor advies en ondersteuning rondom lange overnames kun je contact met ons opnemen.

Kosteloos - Wat mag altijd?

Voor het overnemen van boekteksten in je reader zijn een aantal mogelijkheden waarbij je het auteursrecht niet overtreedt en geen extra kosten maakt.

 • Open Textbooks: Online komen er steeds meer open textbooks beschikbaar. Dit zijn tekstboeken die gratis te downloaden zijn en waar je materiaal zonder kosten uit mag hergebruiken, mits je je aan specifieke licentie houdt. Goede bronnen om naar dit open textbooks te zoeken zijn o.a. Openstax, Suny Textbooks, MERLOT & Cool4ed. Uiteraard kun je ook via een link verwijzen naar dit soort tekstboeken.
 • Citeren: Een korte passage citeren mag altijd, zolang deze niet langer dan nodig is.

Betaalde overnames:

Elk jaar betaalt de VU een bedrag voor overgenomen materiaal waar vooraf geen toestemming voor is aangevraagd. Dit bedrag is afhankelijk van het aantal overnames en hoe groot ze zijn. Daarom verzoeken we je zoveel mogelijk gebruik te maken van de kosteloze opties hierboven of, wanneer dat niet lukt, de overname zo kort mogelijk te houden (een korte overname kost minder dan een middellange). Zo houdt de VU meer geld over voor andere onderwijszaken. Op de pagina Achtergrondinformatie Auteursrecht lees je hier meer over.

Elk jaar betaalt de VU een voorschotbedrag voor overgenomen materiaal waar vooraf geen toestemming voor is aangevraagd. Dit bedrag is afhankelijk van de grootte en het aantal overnames van het jaar daarvoor. Gebruik daarom zoveel mogelijk de kosteloze opties die hierboven zijn beschreven of, wanneer dat niet lukt, houd de overname dan zo kort mogelijk (een korte overname kost minder dan een middellange). Zo houdt de VU meer geld over voor andere onderwijszaken. Op de pagina Achtergrondinformatie Auteursrecht lees je hier meer over.

Korte overname

 • tot 25 pagina's: Een korte overname vanuit een tijdschrift is maximaal 25 pagina's uit eenzelfde uitgave.
 • Aantal pagina's telt per vak: Het aantal pagina's wordt geteld over het gehele vak. Dus neem je bijvoorbeeld twee keer in hetzelfde vak 15 pagina's over uit hetzelfde tijdschrift, dan is dit geen korte overname meer.
 • Geen toestemming nodig: Voor een korte overname is geen toestemming vooraf nodig.

Middellange overname

 • 26 tot 40 pagina’s: Bij een middellange overname mag je maximaal 40 pagina’s overnemen uit hetzelfde tijdschrift, mits dit niet meer dan 20% van het tijdschrift is. Een middellange overname kost de VU wel meer dan een korte overname.
 • Aantal pagina’s telt per vak: Het aantal pagina's wordt, net als bij een korte overname, geteld over het gehele vak.
 • Geen toestemming nodig: Voor een middellange overname is geen toestemming vooraf nodig.

 

Lange overname (vanaf 41 pagina's)

Voor overnames langer dan 41 pagina's moet je expliciete toestemming hebben van de auteursrechthouder, waar vaak een vergoeding voor wordt gevraagd.

Overigens lezen studenten teksten van die lengte in digitale vorm zelden (goed) door. Wanneer je een lange overname van een bron wilt gebruiken, dan kan de UB ook onderzoeken of de bron (digitaal) beschikbaar is om te kunnen aanschaffen, om op die manier de studenten er toegang toe te geven. Voor advies en ondersteuning rondom lange overnames kun je contact met ons opnemen.

Boeken in college

Binnen het college heb je veel vrijheid voor wat betreft materiaal hergebruiken. Je kunt in je presentatie volledige teksten van boeken tonen en ook video- en audiomateriaal afspelen, mits het aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • Het gebruik heeft een educatief doel en is onderdeel van het onderwijsprogramma;
 • Het wordt gebruikt in onderwijs zonder winstoogmerk (bij onderwijs voor VU-studenten is dit geen probleem);
 • Het gebruik vindt plaats binnen de muren van de VU;
 • Je mag materiaal zoals een video niet downloaden en afspelen, maar wel streamen (bijvoorbeeld op YouTube laten zien).

LET OP!: Deze regels gelden alleen voor het gebruik van materiaal in het onderwijs. Zet je vervolgens de slides op Canvas, dan gelden de regels voor gebruik van boeken op Canvas.

Let ook op: dat wanneer er opnames van het college worden gemaakt en deze later verspreid worden, er ook andere regels opgaan.