Skip to Main Content

Steunpunt Leermaterialen en Auteursrecht

Artikelen

Kosteloos - Wat mag altijd?

Voor het overnemen van artikelen in Canvas zijn er veel mogelijkheden waarbij je het auteursrecht niet overtreedt en geen extra kosten maakt.

 • Verwijzen via link: Via een link verwijzen naar een artikel in een digitaal tijdschrift mag altijd. Hoe je dit kunt doen in Canvas lees je hier.
 • Open Access: Artikelen gepubliceerd onder een Creative Commons – licentie mag je altijd kosteloos hergebruiken, mits je je aan de voorwaarden van de specifieke licentie houdt. Je kunt dit soort Open Access artikelen o.a. vinden op NL Research Portal, KNAW en de Directory of Open Access Journals. Daarnaast is Unpaywall een handige plug-in voor Chrome en Firefox. Daarmee kun je bij publicaties gelijk zien of deze ook ergens open gepubliceerd zijn.
 • Citeren: Een korte passage citeren mag altijd, zolang deze niet langer dan nodig is.

Betaalde overnames

Elk jaar betaalt de VU een voorschotbedrag voor overgenomen materiaal waar vooraf geen toestemming voor is aangevraagd. Dit bedrag is afhankelijk van de grootte en het aantal overnames van het jaar daarvoor. Gebruik daarom zoveel mogelijk de kosteloze opties die hierboven zijn beschreven of, wanneer dat niet lukt, houd de overname dan zo kort mogelijk (een korte overname kost minder dan een middellange). Zo houdt de VU meer geld over voor andere onderwijszaken. Op de pagina Achtergrondinformatie Auteursrecht lees je hier meer over.

Korte overname

 • tot 25 pagina's: Een korte overname vanuit een tijdschrift is maximaal 25 pagina's uit eenzelfde uitgave.
 • Aantal pagina's telt per vak: Het aantal pagina's wordt geteld over het gehele vak. Dus neem je bijvoorbeeld twee keer in hetzelfde vak 15 pagina's over uit hetzelfde tijdschrift, dan is dit geen korte overname meer.
 • Geen toestemming nodig: Voor een korte overname is geen toestemming vooraf nodig.

Middellange overname

 • 26 tot 40 pagina’s: Bij een middellange overname mag je maximaal 40 pagina’s overnemen uit hetzelfde tijdschrift, mits dit niet meer dan 20% van het tijdschrift is.  Een middellange overname kost de VU wel meer dan een korte overname.
 • Aantal pagina’s telt per vak: Het aantal pagina's wordt, net als bij een korte overname, geteld over het gehele vak.
 • Geen toestemming nodig: Voor een middellange overname is geen toestemming vooraf nodig.

 

Lange overname (vanaf 41 pagina's)

Voor overnames langer dan 41 pagina's moet je expliciete toestemming hebben van de auteursrechthouder, waar vaak een vergoeding voor wordt gevraagd.

Overigens lezen studenten teksten van die lengte in digitale vorm zelden (goed) door. Wanneer je een lange overname van een bron wilt gebruiken, dan kan de UB ook onderzoeken of de bron (digitaal) beschikbaar is om te kunnen aanschaffen, om op die manier de studenten er toegang toe te geven. Voor advies en ondersteuning rondom lange overnames kun je contact met ons opnemen.

Kosteloos - Wat mag altijd?

Voor het kopiëren van artikelen zijn een aantal mogelijkheden waarbij je het auteursrecht niet overtreedt en geen extra kosten maakt.

 • Open Access: Artikelen gepubliceerd onder een Creative Commons – licentie mag je altijd kosteloos kopiëren en verspreiden, mits je je aan de voorwaarden van de specifieke licentie houdt. Je kunt deze Open Access artikelen o.a. vinden op NL Research Portal, KNAW en de Directory of Open Access Journals. Daarnaast is Unpaywall een handige plug-in voor de Chrome- en Firefoxbrowsers. Daarmee kun je bij publicaties gelijk zien of deze ook ergens open gepubliceerd zijn.
 • Citeren: Een korte passage citeren mag altijd, zolang deze niet langer dan nodig is.

Betaalde overnames

Elk jaar betaalt de VU een voorschotbedrag voor overgenomen materiaal waar vooraf geen toestemming voor is aangevraagd. Dit bedrag is afhankelijk van de grootte en het aantal overnames van het jaar daarvoor. Gebruik daarom zoveel mogelijk de kosteloze opties die hierboven zijn beschreven of, wanneer dat niet lukt, houd de overname dan zo kort mogelijk (een korte overname kost minder dan een middellange). Zo houdt de VU meer geld over voor andere onderwijszaken. Op de pagina Achtergrondinformatie Auteursrecht lees je hier meer over.

Korte overname

 • tot 25 pagina's: Een korte overname vanuit een tijdschrift is maximaal 25 pagina's uit eenzelfde uitgave.
 • Aantal pagina's telt per vak: Het aantal pagina's wordt geteld over het gehele vak. Dus neem je bijvoorbeeld twee keer in hetzelfde vak 15 pagina's over uit hetzelfde tijdschrift, dan is dit geen korte overname meer.
 • Geen toestemming nodig: Voor een korte overname is geen toestemming vooraf nodig.

Middellange overname

 • 26 tot 40 pagina’s: Bij een middellange overname mag je maximaal 40 pagina’s overnemen uit hetzelfde tijdschrift, mits dit niet meer dan 20% van het tijdschrift is.  Een middellange overname kost de VU wel meer dan een korte overname.
 • Aantal pagina’s telt per vak: Het aantal pagina's wordt, net als bij een korte overname, geteld over het gehele vak.
 • Geen toestemming nodig: Voor een middellange overname is geen toestemming vooraf nodig.

 

Lange overname (vanaf 41 pagina's)

Voor overnames langer dan 41 pagina's moet je expliciete toestemming hebben van de auteursrechthouder, waar vaak een vergoeding voor wordt gevraagd.

Overigens lezen studenten teksten van die lengte in digitale vorm zelden (goed) door. Wanneer je een lange overname van een bron wilt gebruiken, dan kan de UB ook onderzoeken of de bron (digitaal) beschikbaar is om te kunnen aanschaffen, om op die manier de studenten er toegang toe te geven. Voor advies en ondersteuning rondom lange overnames kun je contact met ons opnemen.

Kosteloos - Wat mag altijd?

Voor het overnemen van artikelen in een reader zijn een aantal mogelijkheden waarbij je het auteursrecht niet overtreedt en geen extra kosten maakt.

 • Open Access: Artikelen gepubliceerd onder een Creative Commons – licentie mag je altijd kosteloos hergebruiken, mits je je aan de voorwaarden van die specifieke licentie houdt. Je kunt deze Open Access artikelen o.a. vinden op NL Research Portal, KNAW en de Directory of Open Access Journals. Daarnaast is Unpaywall een handige plug-in voor de Chrome- en Firefoxbrowsers. Daarmee kun je bij publicaties gelijk zien of deze ook ergens open gepubliceerd zijn.
 • Citeren: Een korte passage citeren mag altijd, zolang deze niet langer dan nodig is.

Betaalde overnames

Elk jaar betaalt de VU een voorschotbedrag voor overgenomen materiaal waar vooraf geen toestemming voor is aangevraagd. Dit bedrag is afhankelijk van de grootte en het aantal overnames van het jaar daarvoor. Gebruik daarom zoveel mogelijk de kosteloze opties die hierboven zijn beschreven of, wanneer dat niet lukt, houd de overname dan zo kort mogelijk (een korte overname kost minder dan een middellange). Zo houdt de VU meer geld over voor andere onderwijszaken. Op de pagina Achtergrondinformatie Auteursrecht lees je hier meer over.

Korte overname

 • tot 25 pagina's: Een korte overname vanuit een tijdschrift is maximaal 25 pagina's uit eenzelfde uitgave.
 • Aantal pagina's telt per vak: Het aantal pagina's wordt geteld over het gehele vak. Dus neem je bijvoorbeeld twee keer in hetzelfde vak 15 pagina's over uit hetzelfde tijdschrift, dan is dit geen korte overname meer.
 • Geen toestemming nodig: Voor een korte overname is geen toestemming vooraf nodig.

Middellange overname

 • 26 tot 40 pagina’s: Bij een middellange overname mag je maximaal 40 pagina’s overnemen uit hetzelfde tijdschrift, mits dit niet meer dan 20% van het tijdschrift is.  Een middellange overname kost de VU wel meer dan een korte overname.
 • Aantal pagina’s telt per vak: Het aantal pagina's wordt, net als bij een korte overname, geteld over het gehele vak.
 • Geen toestemming nodig: Voor een middellange overname is geen toestemming vooraf nodig.

 

Lange overname (vanaf 41 pagina's)

Voor overnames langer dan 41 pagina's moet je expliciete toestemming hebben van de auteursrechthouder, waar vaak een vergoeding voor wordt gevraagd.

Overigens lezen studenten teksten van die lengte in digitale vorm zelden (goed) door. Wanneer je een lange overname van een bron wilt gebruiken, dan kan de UB ook onderzoeken of de bron (digitaal) beschikbaar is om te kunnen aanschaffen, om op die manier de studenten er toegang toe te geven. Voor advies en ondersteuning rondom lange overnames kun je contact met ons opnemen.

Regels Artikel - College

Binnen het college heb je veel vrijheid voor wat betreft materiaal hergebruiken. Je kunt in je presentatie volledige teksten van artikelen of boeken tonen en ook video- en audiomateriaal afspelen, mits het aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • Het gebruik heeft een educatief doel en is onderdeel van het onderwijsprogramma;
 • Het wordt gebruikt in onderwijs zonder winstoogmerk (bij onderwijs voor VU-studenten is dit altijd het geval);
 • Het gebruik vindt plaats binnen de muren van de VU;
 • Je mag video's niet downloaden en afspelen, maar wel streamen (bijvoorbeeld op YouTube laten zien), tenzij ze gedeeld zijn met een Creative Commons – licentie.

LET OP!: Deze regels gelden alleen voor het gebruik van materiaal in het onderwijs. Zet je vervolgens de slides op Canvas, dan gelden de regels voor gebruik van artikelen op Canvas en deze zijn strikter.

Let ook op: dat wanneer er opnames van het college worden gemaakt en deze later verspreid worden, er ook andere regels gelden.