Skip to Main Content

Steunpunt Leermaterialen en Auteursrecht

Audio Video

Kosteloos - Wat mag altijd?

Er zijn twee manieren waarop je kosteloos audio en video kan overnemen op Canvas: Verwijzen via een link en Creative Commons materiaal gebruiken.

  • Verwijzen via een link: Via een link verwijzen naar audio en video die online staan mag altijd. Hiermee verwijs je slechts door, en herpubliceer je niets. Hieronder valt ook het embedden van bijvoorbeeld YouTube – video’s. Daarnaast heeft de publieke omroep op Beeld en geluid op school veel audio- en videomateriaal staan waar je naar kunt verwijzen.
  • Creative Commons: Naast linken mag je ook kosteloos audio- en videomateriaal hergebruiken dat via een Creative Commons – licentie is gedeeld, mits je je aan de voorwaarden van die specifieke licentie houdt. Je vindt bij Open Leermaterialen een lijst met locaties waar je dit soort audio- en videomateriaal kunt vinden.

Overig hergebruik

Wil je audio of video in Canvas opnemen dat niet met een Creative Commons – licentie is gedeeld en/of het is niet mogelijk om naar de content te verwijzen via een link, dan zal je toestemming moeten vragen bij de eigenaar. Er zijn op dit moment binnen de Easy Access regeling met Stichting UvO geen afspraken gemaakt rondom het (her)gebruik van audio- en videomateriaal, dus is toestemming vragen noodzakelijk.

Regels Audio/Video College

Binnen het college heb je veel vrijheid voor wat betreft materiaal hergebruiken. Je kunt in je presentatie volledige teksten van artikelen of boeken tonen en ook video- en audiomateriaal afspelen, mits het aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • Het gebruik heeft een educatief doel en is onderdeel van het onderwijsprogramma;
  • Het wordt gebruikt in onderwijs zonder winstoogmerk (bij onderwijs voor VU-studenten is dit altijd het geval);
  • Het gebruik vindt plaats binnen de muren van de VU;
  • Je mag video's niet downloaden en afspelen, maar wel streamen (bijvoorbeeld op YouTube laten zien), tenzij deze gedeeld zijn met een Creative Commons – licentie.

LET OP!: Deze regels gelden alleen voor het gebruik van materiaal in het onderwijs Zet je vervolgens de slides met video- en audiomateriaal inbegrepen op Canvas, dan gelden de regels voor gebruik van artikelen op Canvas en deze zijn strikter.

Let ook op: dat wanneer er opnames van het college worden gemaakt en deze later verspreid worden, er ook andere regels gelden